16 Ekim 2019, Çarşamba

Osteoartrit (OA) dünya üzerinde en s›k rastlanan kronik eklem hastalığıdır. OA tedavisinde intraartiküler hyalüronik asit (HA) uygulamalar› giderek yayg›nlaflmaktad›r. Ancak