Müşteri Hizmetlerimiz: 0232 207 3 207
ÜRÜNLERİMİZ

Artcure Difüzyonel Bant

Bel ve boyun fıtığı tedavilerini, mevcut tedavi protokollerinden farklı olarak; bir sanatın icrası kadar derin, naif ve incitmeden yapacak, yeni bir sistemdir.

ARTCURE® transdermal olarak uygulanan bir patch'dir. Disk içi osmotik basıncı değiştiren mekanik etkisi ile disk hernilerini mevcut kütlesinden daha küçük hale getirerek spinal hat üzerindeki basının azalmasını sağlayan tek üründür.

Özel ARTCURE® taşıyıcısı ile nukleus pulpozus’a (hernie diske) ulaşan osmotik basınç değiştirme özelliğine sahip form kazandırılmış yağ molekülleri; yaklaşık %80 oranında su içeren hernie nükleus pulpozus içerisindeki suyun nükleus pulpozusun dışına çıkmasını sağlayarak; hernie nükleus pulpozusun ağırlığında büyük oranda azalmaya sebep olur. Ağırlığı azalan nukleus pulpozus sinir köküne ve omuriliğin kendisine daha az baskı yapar. Böylece hastanın ağrısında belirgin bir azalma meydana gelir.

ARTCURE® uygulamasını yapabilmek için hastanın MR’ı gerekmektedir. Bu gereklilik endikasyonu doğru koyabilmek içindir. Çünkü her bel ve boyun ağrısı fıtık kaynaklı olmayabilir. Hastalarda uygulama sonrası oluşan klinik iyileşmenin ardından tekrar MR istenerek oluşan etkinin izlenmesi sağlanabilir.

ARTCURE® kısa sürelerde sağladığı yüksek klinik başarısıyla ve çok düşük yan etki oranına sahip olması nedeniyle etkin tedavi desteğidir.